Natuurvriendelijke oever

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • De natuurvriendelijke oever wordt niet aangelegd of gewijzigd in beschermd gebied. Beschermde gebieden zijn aangegeven op de bij de Keur behorende kaart beschermde gebieden Keur.
  • De natuurvriendelijke oever wordt zodanig aangelegd, gewijzigd en onderhouden dat het natte profiel van de watergang niet verkleint.

Twijfelt u of u aan de voorwaarden kunt voldoen? Neemt u dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid