Natuurvriendelijke oever

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een natuurvriendelijke oever aanleggen of wijzigen in een C-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende criteria:

- de werkzaamheden vinden plaats in overig gebied, en
- door de werkzaamheden ontstaat geen directe verbinding tussen verschillende peilvakken, en
- de werkzaamheden vinden niet plaats in een beschermingszone

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid