Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wilt u water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam?

Een oppervlaktewaterlichaam is een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. Wanneer u hieraan water wilt onttrekken, is het van belang te weten hoeveel water u wilt onttrekken.

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer