Onttrekken van water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U onttrekt minder dan 100 m3 per uur.

U kunt het water onttrekken en hoeft hiervoor geen watervergunning aan te vragen. Voor het onttrekken van een hoeveelheid water tot 100m3 per uur geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Maakt u bij het lozen gebruik van een lozingsconstructie? Klik dan hier. 

Bij uw werkzaamheden kunt u wel te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Let op! In geval van droogte kan er op bepaalde locaties en/of in bepaalde periodes een algeheel onttrekkingsverbod gelden. In dat geval mag u geen oppervlaktewater onttrekken. Houd hiervoor de media in de gaten, raadpleeg de website van uw waterschap of neem telefonisch contact op met uw waterschap.

Gerelateerde Keur artikelen
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer