Permanente en tijdelijke/semi-permanente objecten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat een permanent object of een tijdelijk/semi-permanent object aanbrengen

Let op: de hierna volgende vragen hebben betrekking op een permanent of een tijdelijk/semi-permanent object dat u wilt aanleggen in een waterkering of een beschermingszone A of B. Of u te maken hebt met een waterkering of beschermingszone A of B, kunt u opzoeken in de Legger. Wilt u een permanent of tijdelijk/semi-permanent object aanleggen op een andere plek? Bekijk dan of uw werkzaamheden passen binnen één van de andere thema's of neem contact op met het waterschap voor meer informatie.

Bij de rest van de vragen binnen dit thema, gaan wij ervan uit dat u een object wilt aanleggen in/op een waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.

 

Schets

U gaat een permanent object of een tijdelijk/semi-permanent object aanbrengen
Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer