Poel graven

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Voldoet de gewenste poel aan de richtlijnen?

Wanneer u een poel wilt graven, zijn de volgende richtlijnen relevant:

  • De oppervlakte van de poel is maximaal 5000 m2
  • De poel is niet dieper dan de 'gemiddeld laagste grondwaterstand' tot maximaal 120 cm diepte. Neem voor meer informatie over de gemiddeld laagste grondwaterstand contact op met uw waterschap.
  • Het talud aan de noordzijde van de poel moet een verhouding hebben van 1:5 en de overige taluds een verhouding van 1:3 (zand). Een verhouding van 1:5 betekent dat bij een horizontale afstand van 5 meter de verticale stijging 1 meter moet zijn. 
Gerelateerde algemene regels

Schets

Voldoet de gewenste poel aan de richtlijnen?
Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer