Poel graven

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar wilt u een poel graven?

In bepaalde gebieden (die 'beschermd gebied waterhuishouding' worden genoemd) is het graven van poelen aan regels gebonden. Of de plek waar u een poel wilt graven aangemerkt wordt als 'beschermd gebied waterhuishouding' kunt u op de volgende plekken opzoeken:

Voor Waterschap Brabantse Delta: http://brabantsedelta.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Keur-beschermde-gebieden-RD
Voor Waterschap Aa en Maas: https://maps.aaenmaas.nl/portaal/legger_oppervlaktewater/
Voor Waterschap De Dommel: http://dommel.webgispublisher.nl/?map=Vastgestelde-legger-oppervlaktewaterlichamen-2013-herziene-versie 

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer