Recreatie en evenementen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar vindt uw recreatieve activiteit of evenement plaats?

U wilt een recreatieve activiteit of evenement organiseren in de buurt van een watergang of waterkering.

Om te kunnen bepalen welke vervolgstappen voor u van toepassing zijn, willen we allereerst van u weten bij welk soort oppervlaktewater u wilt recreëren: bij een A-, B- of C-water. In de Legger is bepaald welke wateren het label A- en B- of C-water hebben gekregen. Klik hier om te bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water. Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd.

Daarnaast kan het zijn dat u gaat recreëren op of bij een waterkering of in de bijbehorende beschermingszone A of B. In de Legger is bepaald welke keringen onder de wetgeving van het waterschap vallen. Klik hier om te bepalen of de waterkering waar u gaat recreëren onder de wetgeving van het waterschap valt. Indien dit het geval is, klik dan de eerste van de hieronder genoemde antwoordmogelijkheden aan. Wordt uw kering niet genoemd in de Legger? Dan bestaat er voor deze kering geen regelgeving vanuit het waterschap. (U kunt dan wel te maken krijgen met de regelgeving rondom de watergang waar u gaat recreëren.)

 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid