Recreatie en evenementen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een recreatieve activiteit of evenement organiseren in of bij een A- of B-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De recreatieve activiteit en/of het evenement duurt niet langer dan een week
  2. Na recreatieve activiteit en/of het evenement brengt u de watergang en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor aanvang van de activiteit/het evenement was, en
  3. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven, en
  4. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de activiteit/het evenement moeten verwijderd worden, en
  5. Het bestuur van het waterschap kan aanwijzing geven ten aanzien van uitvoering en locatie van uw activiteit/evenement.

Let op! Enkele grotere A-wateren in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta zijn aangewezen als vaarweg. Voor een vaarweg gelden aanvullende regels op basis van de 'Scheepvaartverkeerswet'. In de legger kunt u opzoeken of u te maken heeft met een vaarweg. Neem in dat geval contact op met uw waterschap.

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Schets

In of bij een A of B-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid