Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk bij een A-water

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?
- Het A-water is geen vaarweg. Of het A-water aangemerk wordt als vaarweg, kunt u opzoeken in de Legger.
- Het onderhoud van het A-water gebeurt uitsluitend vanaf het water. Ook dit kunt u opzoeken in de Legger.
- Het oppervlaktewater heeft geen vastgestelde ecologische functie.
- De steiger, vlonder of het overhangend bouwwerk is vrijstaand en rust niet op - of vindt geen steun aan - oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem contact op met uw waterschap.

Schets

Het betreft een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk bij een A-water
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer