Stuwen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een stuw aanleggen, behouden of verwijderen in een A-water

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u de stuw mag aanleggen, behouden of verwijderen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water).

A-wateren zijn de belangrijkste watergangen van ons land. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid over de a-wateren, zodat de doorstroom gegarandeerd is en er nergens wateroverlast of -tekort ontstaat. Omdat de a-wateren zo belangrijk zijn, dient werken eraan zorgvuldig te gebeuren. Het waterschap wil daarom eerst afwegen of het wenselijk en/of noodzakelijk is een stuw aan te leggen in het a-water. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap

Schets

U wilt een stuw aanleggen, behouden of verwijderen in een A-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid