Veekering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Gaat u een veekering plaatsen op/bij een waterkering of bij een A-, B- of C-water?

Wanneer u een veekering wilt plaatsen, is het van belang te weten welk soort oppervlaktewater u wilt dempen: op of bij een waterkering of bij een A-, B- of C-water. In de Legger is bepaald welke wateren het label A- en B- of C-water hebben gekregen en welke objecten tot de waterkering worden gerekend. Klik hier om te bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water en of u te maken heeft met een waterkering en/of de beschermingszone van een waterkering.

Wanneer u een veekering wilt plaatsen op een waterkering, kunt u te maken krijgen met de wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of waterkering. Als dit onderhoud door de veekering belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen en/of de veiligheid van het achterliggende gebied niet meer gegarandeerd worden. Het kan dan nodig zijn specifieke voorschriften op te volgen bij het plaatsen van uw veekering. 

Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd.  

 

Gerelateerde Keur artikelen
Gerelateerde algemene regels

Schets

Gaat u een veekering plaatsen op/bij een waterkering of bij een A-, B- of C-water?
Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer