Afrastering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat de afrastering haaks op de watergang plaatsen

U wilt de afrastering haaks op de watergang plaatsen. Dit is toegestaan, indien u ervoor zorgt dat de afrastering zonder hulpmiddelen tijdelijk kan worden weggenomen voor het onderhoud van de watergang.  

Bij het plaatsen van een afrastering, haaks op een A-watergang, zijn de volgende voorschriften van belang:

1. De afrastering is noodzakelijk in kader van artikel 2.7 van de Keur;
2. Degene die de afrastering verwijdert, brengt na uitvoering daarvan de beschermingszones en/of profiel van vrije ruimte terug in de oorspronkelijke staat.

Het eerste voorschrift heeft betrekking op artikel 2.7 van de Keur (wetgeving). Hierin is vastgelegd dat 'de aangelande van gronden die gebruikt worden voor het houden van dieren en die zijn gelegen op of nabij a-wateren, verplicht zijn op hun gronden een afrastering te hebben en te houden zodanig dat deze het onderhoud niet belemmert'. Indien het waterschap de a-watergang in uw situatie beheert en onderhoudt, zal het tweede voorschrift in de praktijk vaak door het waterschap zelf worden nageleefd.  

Deze beslissing vloeit voort uit artikel 2.7 van de Keur en artikel 20.1, 20.2 en 20.3 van de algemene regels.

Bij het plaatsen van de afrastering kunt u naast deze voorschriften te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond waarop u de afrastering wilt plaatsen. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Schets

U gaat de afrastering haaks op de watergang plaatsen
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid