Verharde oppervlakten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt werkzaamheden uitvoeren rondom of ten behoeve van verharde oppervlakten

Om te kunnen bepalen wat voor u de juiste vervolgstappen zijn, willen wij eerst van u weten wat u precies wilt doen: 

  1. hemelwater afvoeren van nieuw verhard oppervlak op een waterloop, waarbij het verhard oppervlak maximaal 2000m2 is. Ofwel: het nieuw aanleggen van maximaal 2000m2 nieuw verhard oppervlak, waarbij het hemelwater wordt afgevoerd op een waterloop.
  2. bestaand verhard oppervlak afkoppelen van het vuilwaterriool en lozen op een waterloop, waarbij het verhard oppervlak maximaal 10.000m2 is.
  3. hemelwater afvoeren van nieuw verhard oppervlak op een waterloop, waarbij het verhard oppervlak tussen de 2000m2 en 10.000m2 is. Ofwel: het nieuw aanleggen van tussen de 2000m2 en 10.000m2 nieuw verhard oppervlak, waarbij het hemelwater wordt afgevoerd op een waterloop.
  4. bestaand verhard oppervlak afkoppelen of nieuw verhard oppervlak lozen op een oppervlaktewater, waarbij het verhard oppervlak groter is dan 10.000m2.
Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer