Afvoer van regenwater

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt regenwater afvoeren

U wilt regenwater afvoeren op een watergang. Binnen dit thema gaan we ervan uit dat u regenwater wilt lozen vanaf verhard oppervlak. Het lozen van regenwater vanaf verhard oppervlak leidt tot een extra belasting van het watersysteem. Dit kan leiden tot wateroverlast. Afhankelijk van de oppervlakte loost u meer of minder regenwater en gelden andere regels. Het kan gaan om het aanleggen van nieuw verhard oppervlak of om het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak van het vuilwaterriool (zodat het water geloosd wordt op een watergang).

Om te kunnen bepalen wat voor u de juiste vervolgstappen zijn, willen wij eerst van u weten wat u precies wilt doen:

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid