Afvoer van regenwater

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat bestaand verhard oppervlak afkoppelen van het vuilwaterriool en lozen op een waterloop, waarbij het verhard oppervlak maximaal 10.000m2 is.

Dit is toegestaan zonder watervergunning. U kunt wel te maken krijgen met aanvullende regels (compensatie-eisen) vanuit de gemeente. Houdt u hier rekening mee voordat u start met de werkzaamheden.

Let op: maakt u gebruikt van een lozingsconstructie? Doorloop dan ook het thema 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken'. 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid