Verharding

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt verharding aanbrengen, onderhouden of verwijderen

Wanneer u verharding wilt aanbrengen, onderhouden of verwijderen, vragen wij u allereerst waar u dit wilt doen: in een oppervlaktewaterlichaam (watergang) of op/bij een waterkering. Bij watergangen maken we onderscheid tussen a-, b- en c-wateren. In de Legger Oppervlaktewaterlichamen kunt u opzoeken of u van doen heeft met een a-, b- of c-watergang. In de Legger waterkeringen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone A of B.
 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid