Verharding

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat verharding aanbrengen, onderhouden of verwijderen in de beschermingszone van een a-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. U brengt de verharding gelijk met of onder het maaiveld aan, en;
2. U verandert de maaiveldhoogte niet, en;
3. U zorgt ervoor dat de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft, en;
4. U zorgt ervoor dat de verharding geen belemmeringen voor het onderhoud vormt, en;
5. U houdt een strook van 0,5 meter vrij, gemeten vanaf de insteek van de waterloop, en;
6. U zorgt ervoor dat de verharding voldoende draagkracht en stabiliteit heeft voor de manier van onderhoud, en;
7. U brengt bij verwijderen het maaiveld weer in oorspronkelijke staat en zaait in met een gras- en/of kruidenrijk zaadmengsel.

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw waterschap.

Gerelateerde algemene regels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid