Verharding

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Ja, de werkzaamheden vallen onder de definitie 'klein onderhoud aan openbare wegen'

Het is toegestaan de werkzaamheden te verrichten, indien u voldoet aan de volgende voorschriften:

- u voert de werkzaamheden genoemd onder punt b en c van de definitie klein onderhoud alleen in de periode van 1 april tot 1 oktober uit. Werkt u op of bij een compartimenteringskering of voert u werkzaamheden uit die vallen onder punt a van de definitie, dan mogen deze werkzaamheden het gehele jaar door uitgevoerd worden. 
- u dicht de paalgaten bij verwijdering van de bebording af met klei.

Let op: minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient u een melding in te dienen bij het waterschap.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid