Verharding

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat verharding aanbrengen, onderhouden of verwijderen in of bij een a-water

Vervolgens is het belangrijk om te weten waar u de werkzaamheden precies wilt verrichten: in de watergang (let op: verharding in het talud wordt gezien als verharding IN de watergang), in de beschermingszone van de watergang of daarbuiten. Het waterschap heeft regels opgesteld voor werkzaamheden in de watergang of in de beschermingszone van de watergang. Of u te maken heeft met de beschermingszone van de watergang, kunt u opzoeken in de Legger Oppervlaktewaterlichamen.

Gaat u buiten de beschermingszone werken? Dan heeft het waterschap hiervoor geen regels. Wel kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere overheden of de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid