Werken en bomen ten behoeve van openbare wegen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt werkzaamheden verrichten ten behoeve van openbare wegen

Een openbare weg is een weg in beheer van een overheid. Wanneer u werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een openbare weg in de buurt van een watergang of waterkering, kunt u te maken krijgen met regels van het waterschap. Bij een watergang is het van belang te weten welk soort oppervlaktewater het betreft: een A-, B- of C-water. In de Legger is bepaald welke wateren het label A- en B- of C-water hebben gekregen. Klik hier om te bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water.

Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd.

Bij een waterkering is het van belang te bepalen of u de werkzaamheden wilt verrichten op/in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone. In de Legger waterkeringen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een kering en/of bijbehorende beschermingszone.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid