Werken en bomen ten behoeve van openbare wegen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

De locatie ligt op een waterkering en/of in bijbehorende beschermingszone

Wanneer u werkzaamheden wilt verrichten ten behoeve van openbare wegen in/op een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone, dan is het van belang te weten of de werkzaamheden vallen onder de definitie van 'klein onderhoud aan een openbare weg'. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

a. het vervangen van de toplaag van de weg, voor zover daarbij geen sprake is van een uitbreiding van de verharding, of
b. het plaatsen, onderhouden, verwijderen en vervangen van reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)-borden voor zover daarvoor geen fundering in het leggerprofiel van de waterkering nodig is, of
c. het roven en aanvullen van de berm.

Twijfelt u of u voldoet aan deze voorwaarden? Neem contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid