A-, B- en C-watergangen: wat is het verschil?

Op deze website vragen wij geregeld of u in uw specifieke situatie te maken heeft met een A-, B- of C-water. Deze informatie is in veel gevallen van essentieel belang om te bepalen of er regels zijn vanuit het waterschap waar u rekening mee dient te houden. Dit kunnen bepaalde voorwaarden zijn waaronder u de werkzaamheden uit dient te voeren, maar het kan ook zijn dat u een melding dient te maken bij het waterschap of een vergunning aan moet vragen.

Maar hoe weet u nu of u te maken heeft met een A-, B- of C-water? U kunt dit op verschillende manieren te weten komen:

 • Door het op te zoeken op de kaart
 • Door uw situatie te vergelijken met een aantal voorbeelden
 • Door middel van de technische definities en de definities uit de Keur (wetgeving)
 • Door middel van een vereenvoudigde definitie/benadering

Opzoeken op de kaart

In de legger (een kaart waarop de watergangen binnen een waterschap zijn opgenomen) zijn alle A-wateren en een groot deel van de B-wateren opgenomen. De C-wateren staan niet op de kaart. Via onderstaande links kunt het water opzoeken in uw waterschap:

Aa en Maas, Legger oppervlaktewater

Brabantse Delta, Legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen

De Dommel, Legger oppervlaktewater

Staat de watergang in uw situatie niet op de kaart, dan kunt u (dus) te maken hebben met een B- of een C-water. Bepaal in dat geval met de voorbeelden en definities hieronder of u te maken hebt met een B- of C-water.

Voorbeelden van A-, B- en C-wateren

Door uw situatie te vergelijken met een aantal voorbeelden, kunt u in sommige gevallen vrij gemakkelijk bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water:

 • A-wateren: de belangrijkste wateren van de regio, zoals grotere sloten, beken en waterplassen, die belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Deze wateren worden door of namens het waterschap onderhouden.
 • B-wateren: bijvoorbeeld een (klein) kavelslootje tussen twee perceeleigenaren. Zodra een oppervlaktewaterlichaam een maatgevende afvoer heeft van meer dan 10 liter per seconde en het is geen A-water, dan spreken we van een B-water.
 • C-wateren: bijvoorbeeld een poel of zakslootje (een slootje waar het regenwater wordt verzameld en kan infiltreren).

Technische en Keur-definities

In de Keur (wettekst) is een definitie opgenomen van de A- en B-wateren (samen). Een definitie van een C-watergang is niet opgenomen in de Keur. Daarnaast zijn er technische definities te geven van de verschillende typen watergangen.

 • Keur-definitie A- en B-wateren: oppervlaktewaterlichamen, geregistreerd in de legger als A- of B-water overeenkomstig artikel 5.1 van de Wet.
 • Technische definitie A-water: A-wateren zijn in de eerste plaats alle waterlopen met een maatgevende afvoer van minimaal 30 liter per seconde. Andere oppervlaktewaterlichamen met een A-status zijn: wateren met belangrijke nevenfuncties, bijvoorbeeld beekherstel en/of ecologische verbindingszone; wateren waarin zich een riooloverstort of regenwateroverstort bevindt; wateren met een belangrijke aanvoerfunctie.
 • Technische definitie C-water: wateren die een maatgevende afvoer hebben van minder dan 10 liter per seconde. In de praktijk gaat het voornamelijk om zakslootjes en poelen.
 • Technische definitie B-water: de overige wateren. Dus een klein kavelslootje tussen twee perceeleigenaren is een B-water.

Vereenvoudigde definities en benaderingen

Naast de Keur-tekst kan van ieder water ook een eenvoudigere benadering/definitie gegeven worden. Deze hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

 • Vereenvoudigde definitie A-water: wateren die door of in opdracht van het waterschap worden onderhouden. Het zijn voornamelijk beken, sloten en waterplassen die belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Het zijn wateren die zorgen voor de af- en ontwatering van een gebied groter dan 30 hectare onbebouwd gebied of 5 hectare stedelijk gebied.
 • Vereenvoudigde definitie B-water: alle watergangen die geen A- of C-watergang zijn. Voornamelijk sloten die van lokaal belang zijn voor een goede waterhuishouding.
 • Vereenvoudigde definitie C-water: voornamelijk (zeer) kleine sloten, greppels en waterplassen met een klein belang. Het zijn wateren die zorgen voor de af- en ontwatering van een gebied kleiner dan 10 hectare onbebouwd gebied.

Twijfelt u na het lezen van deze pagina nog of u te maken hebt met een A-, B- of C-water? Neem dan contact met uw waterschap op, we helpen u graag verder.

Terug naar uitleg
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid