Rechten

Disclaimer

Via deze website leiden we u met vereenvoudigde teksten en beelden door de regels van de Keur. Hiermee krijgt u snel duidelijkheid of uw werkzaamheden en activiteiten zijn toegestaan en/of dat daarbij een vergunning of melding nodig is.

Hoewel aan het opstellen van de vragen veel zorg is besteed, kan de uitkomst van de doorlopen vragenstructuur op deze website geen absolute zekerheid bieden over de uitvoering van uw werkzaamheden en activiteiten. Aan de resultaten van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om de uitkomst te toetsen met de volledige tekst van de Keur, de algemene regels en de beleidsregels. Bekijk daarvoor de Keur op deze website, kijk op www.overheid.nl of neem contact op met uw waterschap.

Wilt u gebruik maken van de eigendommen van het waterschap?

Als u gebruik wilt maken van de eigendommen van het waterschap of werkzaamheden wilt verrichten aan, in, op of bij de eigendommen van het waterschap, is ook een zogenaamde privaatrechtelijke toestemming nodig. Neem in dat geval altijd contact op met het waterschap.

Een watervergunning is niet altijd voldoende

Wij wijzen u erop dat het verlenen van een watervergunning niet betekent dat er daarmee geen andere vergunning of melding noodzakelijk is op grond van andere regelgeving. Het kan dus zijn dat er een andere vergunning of melding nodig is, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Terug naar uitleg
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid